By | May 22, 2023

หากการเป็นทนายความด้านการหย่าร้างในจอร์เจียคนต่อไปหรือทนายความด้านการหย่าร้างในจอร์เจียไม่ใช่สำหรับนักศึกษากฎหมายใหม่ พวกเขามีสาขากฎหมายอื่นให้เลือก การไปโรงเรียนกฎหมายมีตัวเลือกมากมายให้นักเรียนเลือก เช่นเดียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ คณะวิชากฎหมายเปิดประตูสู่หลากหลายอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่ต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมาย สี่ตัวเลือกที่นักศึกษาใหม่อาจเลือกตามความเชี่ยวชาญของพวกเขา ได้แก่ สิ่งแวดล้อม อสังหาริมทรัพย์ การบาดเจ็บส่วนบุคคล และกฎหมายอาญา ฟิลด์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นอิสระจากกันและให้งานที่มีกำไรและคุ้มค่า

กฎหมายสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นไปที่การปกป้องโลกและผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกโดยเฉพาะ มันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งตั้งแต่การปกป้องบริษัทที่ผลิตมลพิษไปจนถึงผู้คนที่อาจหายใจเอามลพิษเหล่านั้นเข้าปอด บุคคลที่เชี่ยวชาญด้านนี้ควรมีความสนใจอย่างมากในการสร้าง รักษา และบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อโลกธรรมชาติของเรา ตัวอย่างเช่น หากบริษัท ABC ต้องการขุดเจาะน้ำมันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง พวกเขาต้องการคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางของรัฐและรัฐบาลกลางทั้งหมดที่ปกป้องโลกและผู้คนโดยรอบไซต์ของตน

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์เป็นสาขาที่เชี่ยวชาญอย่างกว้างขวาง ซึ่งครอบคลุมถึงการขายและการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยบุคคล ธุรกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ เมื่อใดก็ตามที่มีการโอนทรัพย์สิน จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตัวแทนทางกฎหมายนี้จะตรวจสอบสัญญาและข้อตกลงทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่กล่าวถึงมีผลผูกพันอย่างเป็นทางการ ผู้ที่เลือกสาขานี้ตามความเชี่ยวชาญจะต้องสนุกกับการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อและขายที่ดินและอาคาร การมีความช่วยเหลือทางกฎหมายในระหว่างการซื้อกิจการเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วย

กฎหมายเกี่ยวกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลมีความสำคัญมากสำหรับใครก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนทางร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือทางกฎหมายหากบุคคลประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และได้รับความเสียหายที่คอและหลัง บุคคลนี้อาจตกงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะเวลานาน ความช่วยเหลือทางกฎหมายจะช่วยให้ผู้บาดเจ็บรายนี้ได้รับเงินจากบุคคลที่รับผิดชอบในอุบัติเหตุ ธุรกิจยังต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายในด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล หากบริษัทมีงานที่มีโอกาสสูงที่พนักงานของพวกเขาอาจได้รับผลกระทบทางร่างกาย พวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่คุ้มครองพนักงานดังกล่าว บุคคลที่จะเลือกสาขานี้สำหรับความเชี่ยวชาญของตนจะต้องมีความสนใจในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ

กฎหมายอาญาเป็นพื้นที่ที่สี่ที่นักศึกษากฎหมายสามารถเชี่ยวชาญได้ กฎหมายรูปแบบนี้คุ้มครองและดำเนินคดีกับบุคคลที่อาจละเมิดกฎหมายและ/หรือเป็นผู้บริสุทธิ์และต้องการการป้องกัน ตัวอย่างเช่น หากบุคคลหนึ่งขับรถขณะมึนเมาและถูกจับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อช่วยให้ออกจากคุกได้ ระบบศาลต้องการตัวแทนทางกฎหมายเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นติดคุก ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ระบบเหล่านี้ต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญในรูปแบบกฎหมายนี้