By | May 17, 2023

ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลเสนอตัวแทนทางกฎหมายให้กับบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำที่ประมาทหรือความประมาทเลินเล่อขององค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ในบทความนี้ เราจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบทบาทของทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล

บทบาทพื้นฐานของทนายความเหล่านี้คือการช่วยให้ลูกความได้รับค่าชดเชยจากอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ครอบคลุมถึงการสูญเสียรายได้ ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานที่พวกเขามี และค่ารักษาพยาบาลที่พวกเขาต้องจ่าย พวกเขายังช่วยลูกค้าจากการตกเป็นเหยื่อของบริษัทประกันภัย

ประเภทของคดีการบาดเจ็บส่วนบุคคล

แม้ว่าการเรียกร้องหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางจิตใจหรือการบาดเจ็บทางร่างกายจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของกฎหมายเหล่านี้ แต่ด้านล่างนี้เป็นรายการคดีหลายประเภทที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการได้

  • อุบัติเหตุทางรถยนต์

  • อุบัติเหตุทางจักรยาน

  • การบาดเจ็บของสมอง

  • การตายอย่างผิดๆ

  • การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

  • อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

  • การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์

  • อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง

รายการด้านบนครอบคลุมเฉพาะคดีประเภทหลักที่ทนายความเหล่านี้สามารถจัดการได้ นอกเหนือจากนี้ ยังมีคดีประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภทที่อาจต้องใช้บริการของทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับประเภทเคสของคุณ คุณควรไปหาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด

ทนายความบาดเจ็บส่วนบุคคลทำอะไร?

ทนายความเหล่านี้สามารถช่วยคุณตลอดกระบวนการยื่นฟ้อง เจรจากับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และนำเรื่องขึ้นสู่ศาล ดังนั้นพวกเขาจะอยู่กับคุณจนกว่าคุณจะชนะคดีและได้รับค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับ

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ตรวจสอบข้อเรียกร้องและพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง พวกเขารวบรวมหลักฐาน รวบรวมทฤษฎีทางกฎหมาย และนำเสนอคดีของคุณในชั้นศาล พวกเขายังสัมภาษณ์พยานทั้งหมดเพื่อเสริมคดีของคุณ

แม้ว่างานเหล่านี้จะช่วยให้ทนายความเหล่านี้เตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีเท่านั้น แต่งานของพวกเขาไม่ได้จบเพียงแค่นั้น ตามความเป็นจริงแล้ว ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลจะให้คำปรึกษาแก่คุณทั้งก่อนและระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี พวกเขาจะให้คำปรึกษาคุณและช่วยคุณจัดการกับอุปสรรคในกระบวนการ

บ่อยครั้งที่ทนายความเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการกับงานเอกสารจำนวนมากในช่วงเวลาที่คับขันได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาจะช่วยให้คุณได้รับความยุติธรรมสำหรับความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดทั้งหมดหลังจากได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์

เนื่องจากคดีเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อน มีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถช่วยคุณนำเสนอคดีของคุณในศาลและเรียกค่าชดเชยจากบริษัทประกันของอีกฝ่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์หรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่คุณได้ ในกรณีส่วนใหญ่พวกเขาสามารถแก้ไขคดีได้โดยไม่ต้องนำเรื่องไปสู่ศาล

เรื่องสั้นสั้นๆ นี่คือการแนะนำบทบาทของทนายความเหล่านี้ หากคุณได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราขอแนะนำให้คุณจ้างบริการของผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกรณีของคุณและรับค่าชดเชย