By | May 17, 2023

การบาดเจ็บจำนวนมากสามารถเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณอาจมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับคอและหลัง ปวดศีรษะ กระดูกหัก และปัญหาร้ายแรงยิ่งกว่านั้น ส่งผลให้ต้องหยุดงาน เสียค่ารักษาพยาบาลแพง และแม้กระทั่งความบอบช้ำทางจิตใจ หากคุณได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยไม่ใช่ความผิดของคุณ คุณสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินอันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บของคุณได้

สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับทนายความที่มีประสบการณ์ในคดีการบาดเจ็บส่วนบุคคล เพราะนั่นคือสิ่งที่เรียกการเรียกร้องประเภทนี้ หากคุณทราบข้อเท็จจริงที่ว่าอุบัติเหตุไม่ใช่ความผิดของคุณและสามารถพิสูจน์ได้ คุณมีทางเลือกที่ดีในการชดใช้ค่าเสียหาย ทันทีที่เกิดขึ้น ให้ติดต่อตำรวจเพื่อแจ้งความเพื่อบันทึกเหตุการณ์ เพียงเพราะคุณยื่นรายงานไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องดำเนินการฟ้องร้อง แต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทนายความของคุณที่จะใช้ในคดีของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณและใครก็ตามในรถของคุณที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อรับบริการที่มีประสบการณ์จากทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกการรักษาทางการแพทย์ทั้งหมด เก็บใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บไฟล์วันที่เสียจากการทำงาน ด้วยข้อมูลนี้ ทนายความของคุณสามารถประเมินมูลค่าการบาดเจ็บของคุณด้วยตัวเลขที่ชัดเจน ค่าชดเชยของคุณควรครอบคลุมถึงการรักษาในปัจจุบันรวมถึงการรักษาในอนาคตและการสูญเสียรายได้อันเป็นผลจากการบาดเจ็บ

เมื่อคุณยื่นคำร้องเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคลและทนายความของคุณชนะคดี คุณจะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลและความยากลำบากทางการเงินอื่น ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการซ่อมแซมรถของคุณ คุณจะจัดการกับความเสียหายของรถยนต์ตามปกติโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกันและให้พวกเขาคำนวณจำนวนเงินสำหรับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีนี้ ก็จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นคนผิดในอุบัติเหตุครั้งนี้

อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่คุณได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุการณ์ที่ตึงเครียดและกระทบกระเทือนจิตใจ เพิ่มความเครียดจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลราคาแพงและกังวลเกี่ยวกับงานของคุณเนื่องจากคุณไร้ความสามารถ คุณอาจถูกรถไฟชนตายได้หากคุณตกลงกับบริษัทประกันภัยด้วยตัวคุณเอง เพราะพวกเขาต้องการจ่ายให้คุณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอาจสร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บของคุณ

การจ้างทนายความที่จะทำงานให้คุณช่วยลดความเครียด ในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรี เขาจะพิจารณาว่าคดีของคุณมีมูลค่าเท่าใดและตัดสินใจว่าเขาจะรับหรือไม่ เมื่อคุณแจ้งบริษัทประกันของอีกฝ่ายว่าคุณมีตัวแทนทางกฎหมายแล้ว พวกเขาน่าจะยอมความในศาลในจำนวนเงินที่ยุติธรรมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่าทนายความของคุณ เขาได้รับเงินเป็นเปอร์เซ็นต์จากรางวัลของคุณเมื่อชนะคดี