By | May 17, 2023

คุณต้องการใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณ

ไม่ว่าคุณจะถูกตั้งข้อหาในคดีอาชญากรรมที่คุณมีความผิด หรือคุณคิดว่าคุณตกเป็นเหยื่อของตำรวจที่ขยันขันแข็ง หรือการเผชิญหน้าอย่างเข้าใจผิดกับผู้อื่น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าจะรับมือกับการป้องกันอาชญากรรมอย่างไรให้ดีที่สุด นี่เป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการพูดด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายความ ไปขึ้นศาลในเฮมป์สเตดกับใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณซึ่งมีความสนใจอย่างดีที่สุดและสามารถต่อสู้เพื่อคุณเพื่อให้คุณได้รับผลในเชิงบวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การเปลี่ยนแปลงความคิด

ในขณะที่หลายคนที่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมจะหันไปหาผู้ปกป้องสาธารณะเพื่อเสนอคำแนะนำและตัวแทนที่จำเป็น หลายครั้งที่ทนายความเหล่านี้เข้าหาคดีของคุณโดยคำนึงถึงความผิดของคุณ ไม่บ่อยนักที่คุณจะพบผู้พิทักษ์สาธารณะที่โต้เถียงในคดีความไร้เดียงสาหรือยกฟ้อง แต่ทนายความเหล่านี้มักจะขอให้มีข้อตกลงข้ออ้างเพื่อเสนอลดโทษสำหรับค่าใช้จ่ายที่คุณเผชิญ การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลดีต่อคุณเลยเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่มีความผิดในข้อหาที่คุณถูกตั้งข้อหาหรือข้อกล่าวหานั้นมีลักษณะที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง

ความเชื่อเรื่องความยุติธรรม

เพื่อให้มีการป้องกันทางอาญาที่ยุติธรรม เป็นกระบอกเสียงให้คุณ และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณต้องมีทนายความที่เห็นว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อน บ่อยครั้งเกินไป ความผิดของคุณจะถูกตัดสินก่อนที่คุณจะขึ้นศาลเพราะทนายความที่เป็นตัวแทนคุณไม่เชื่อในความยุติธรรมที่ตาบอดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ที่ Monteleone & Siegel PLLC คุณจะเพลิดเพลินไปกับวิธีการป้องกันที่แตกต่างออกไป ทีมนี้จะอยู่เคียงข้างคุณในศาลเฮมพ์สเตดเพื่อให้คุณมีโอกาสต่อสู้

สร้างการป้องกันของคุณ

สิ่งสำคัญสำหรับเรื่องราวของคุณที่จะได้รับการบอกเล่าเมื่อถูกตั้งข้อหาในคดีอาชญากรรม แม้ว่าฝ่ายของคุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความผิดจริง แต่การมีกรอบความคิดของคุณเข้าใจและแรงจูงใจที่คุณรู้สึกว่านำเสนออาจนำไปสู่การลงโทษที่ผ่อนปรนมากกว่าการที่คุณไม่สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณในศาลได้ เมื่อคุณจ้างทนายความที่เหมาะสมเพื่อว่าความแทนคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากเสียงของคุณที่ได้ยินในศาลเมื่อถึงเวลาที่ต้องยืนต่อหน้าผู้พิพากษาและเสนอคดีของคุณให้พิจารณา

โอกาสที่เท่าเทียมกัน

สิ่งที่คุณขอได้คือโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการรับฟัง เข้าใจ และเป็นตัวแทนเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษา ซึ่งหมายถึงการมีทนายความจำเลยในคดีอาญาที่เชื่อในความบริสุทธิ์ของคุณเช่นกัน ให้ทีมงานที่ Monteleone & Siegel PLLC เสนอคดีของคุณและแสดงว่าคุณไม่มีความผิดในอาชญากรรมที่คุณถูกตั้งข้อหา ทีมนี้จะยืนเคียงข้างคุณในห้องพิจารณาคดีของ Hempstead และต่อสู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกมากที่สุดสำหรับคุณ อย่าไว้ใจชะตากรรมของคุณต่อผู้ปกป้องสาธารณะ ให้ทีมที่เชื่อมั่นในตัวคุณยืนหยัดเพื่อคุณในศาล